"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 Tel & Fax : 038-552690 , 038-552596พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ด้วยบริษัทอัสสัม ยูธ  จำกัด  ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  "ต้นกล้าอาเซียน"  ระหว่างวันที่  7 -9  พฤศจิกายน  2557  ณ  โรงเรียนบ้านหนองเสือ  หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะขนุน  โดยมีนายเดชา  ใจยะ  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน    นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  พร้อมด้วย กำนัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ฯ
โครงการมหกรรมสุขภาพ "กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สร้างสรรค์สุขภาพดี เพื่อคนเกาะขนุน" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน โดยมีนายสมศักดิ์  ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน กล่าวเปิดรายงาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุนและห้วยพูล
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์  ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสด เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่ที่ 10และช่วยเหลือ ด.ช.อิทธิกร  กรเศษ ที่มีความผิดปกติของโครโมโซม ร่างกายไม่เจริญเติบโตตามวัยพร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสด เครื่องอุปโภค บริโภค ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขนุน
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเกาะขนุน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน และ ดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและโครงการมอบทุนดำเนินชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนดีหรือมีฐานะยากจน ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
โครงการสัมมนาและดูงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประชาคมอาเซียนและโครงการสัมมนาและดูงานประสานแผนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ องค์การบริหารงานส่วนตำบลเกาะขนุน และจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่ 13" ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556
นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
นายคมทัตต์  ตันติยมาศ นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลเกาขนุน หมู่ที่ 3,5 และ 7
พิธีมอบถังดักไขมัน ถังคัดแยกขยะ สำหรับติดตั้งในสถานศึกษา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายรส  มะลิผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 3 และนายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนโดย สำนักกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน รับมอบเกียรติบัตร องค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก นายบัญฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติวัดโสธรวรารามวรวิหาร    
โครงการส่งเสริมเยาวชนค่ายศึกษา (ENGLISH CAMP) ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกาะขนุน
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขและโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเกาะขนุน ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2556
กิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อมชุมชนแบบบูรณาการระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดตากและเชียงใหม่
การประชุมลงนามความร่วมมือ ประกาศนโยบายอำเภอสุขภาวะด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ "แปดริ้วเมืองน่าอยู่" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นำโดย ท่านนายอำเภอพนมสารคาม ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ สสอ.พนมสารคาม ประธานผู้สูงอายุอำเภอพนมสารคาม นายก อบต./นายก ทต. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ร่วมลงนาม 
เจ้าหน้าที่ DSI ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 เพื่อตรวจสอบการลักลอบทิ้งน้ำเสียและกากอุตสาหกรรม
 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมด้วย นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายอำนาจ ธุยะวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายไตรรงค์ เทพพิมาณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.91.0.212
คุณเข้าชมลำดับที่ 160,293 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.