"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 Tel & Fax : 038-552690 , 038-552596เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 เมษายน 2557

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาและดูงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประชาคมอาเซียนและโครงการสัมมนาและดูงานประสานแผนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ องค์การบริหารงานส่วนตำบลเกาะขนุน และจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่ 13" ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556
นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
นายคมทัตต์  ตันติยมาศ นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลเกาขนุน หมู่ที่ 3,5 และ 7
พิธีมอบถังดักไขมัน ถังคัดแยกขยะ สำหรับติดตั้งในสถานศึกษา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายรส  มะลิผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 3 และนายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนโดย สำนักกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน รับมอบเกียรติบัตร องค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก นายบัญฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติวัดโสธรวรารามวรวิหาร    
โครงการส่งเสริมเยาวชนค่ายศึกษา (ENGLISH CAMP) ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกาะขนุน
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขและโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเกาะขนุน ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2556
กิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อมชุมชนแบบบูรณาการระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดตากและเชียงใหม่
การประชุมลงนามความร่วมมือ ประกาศนโยบายอำเภอสุขภาวะด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ "แปดริ้วเมืองน่าอยู่" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นำโดย ท่านนายอำเภอพนมสารคาม ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ สสอ.พนมสารคาม ประธานผู้สูงอายุอำเภอพนมสารคาม นายก อบต./นายก ทต. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ร่วมลงนาม 
เจ้าหน้าที่ DSI ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 เพื่อตรวจสอบการลักลอบทิ้งน้ำเสียและกากอุตสาหกรรม
 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมด้วย นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายอำนาจ ธุยะวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายไตรรงค์ เทพพิมาณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2555 นายเดชา  ใจยะ นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนพร้อมคณะร่วมกันจัดทำโครงการปล่อยแถวในการตั้งจุดสกัดและการจัดระเบียบสังคมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนในทุกหมู่บ้านโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.และตำรวจอำเภอพนมสารคามร่วมตั้งจุดสกัด
นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมคณะ  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในอำเภอพนมสารคาม  นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ลงพื้นที่ตำบลเกาะขนุนเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม  โดยมีนายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้ร่วมทำโครงการประชาอาสาปลูกป่า  ๘๐๐  ล้านกล้า  ๘๐  พรรษา  มหาราชินีเฉลิใพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน และ นายนรินทร์  ไชยวงค์ทอง  รองนายก  อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะ  ได้นำถุงยังชีพ  จำนวน  100  ชุด  ไปมอบให้กับประชาชนพร้อมเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่ในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนทุกครัวเรือน 
แห่เทียนเข้าพรรษาในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
มอบรางวัลผู้เสียภาษีดีเด่นประจำปีพ.ศ.2555

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.205.236.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 143,418 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.