มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 มีนาคม 2560

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภา อบต.เกาะขนุน นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน นายอำนาจ ธุยะวัฒน์ รองนายก อบต.เกาะขนุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. และชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ อบต.เกาะขนุน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นำโดยนายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรวมพลังทำดีเพื่อพ่อ ตามโครงการชุมชนจักรยานตำบลเกาะขนุนเพื่อสุขภาวะ ณ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อหมู่ที่ 5 โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า และแปรอักเป็นรูปหัวใจ ละเลข 9 ด้วยจักรยาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนหมู่ที่ 5 เป็นอย่างดียิ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะขนุน วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยฉะเชิงเทรา จัดงานเพื่อถวายความอาลัย จุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม โดยนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานในวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อบต.เกาะขนุนร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ฉช. มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง  จำนวน  20  รายๆละ2,000 บาท  โดยมีนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน นายอำนาจ  ธุยะวัฒน์  รองนายก อบต.เกาะขนุน นายแอ๊ด  คณารัตน์  ประธานสภา อบต.เกาะขนุน ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้อยากไร้
อบต.เกาะขนุน  จัดทำโครงการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงขึ้น  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยติดเตียง   อสม.และประชาชนที่มีจิตอาสาให้ได้รับความรู้  เพิ่มพูนทักษะมรการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและออกเยี่ยมบ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
โครงการมหกรรมสุขภาพ  ภายใต้แนวคิด  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะขนุน  สร้างสรรค์สุขภาพดี เพื่อคนตำบลเกาะขนุน  วันทีี่  8  มิ.ย.59  โดยนายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการ   นายสมชาย  กมลวงษ์  นาก อบต.เกาะขนุน  ขอขอบคุณส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้าน  สมาชิกสภา อบต.เกาะขนุน ผู้อำนวยการโรงเรียนและพี่น้องชาวตำบลเกาะขนุน  ที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานให้งานครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 13-16 เมษายน  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  นำโดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน นายอำนาจ  ธุยะวัฒน์  รองนายก  อบต.เกาะขนุน นายนรินทร์  ไชยวงค์ทอง  รองนายก อบต.เกาะขนุน นายไตรรงค์  เทพพิมาณ เลขานุการนายก อบต.เกาะขนุน  ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะขนุน
ดูงานตามโครงการดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่น  ด้านการสาธารณสุข  ในหัวข้อเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค  นำโดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  และนายนรินทร์  ไชยวงค์ทอง  รองนายก  อบต.เกาะขนุน
ด้วย  อบต.เกาะขนุน  จะเปิดรับสมัครเด็กที่เกิดในปี  พ.ศ.2555-2556  เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.เกาะขนุน  สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้านท่าน  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องที่มีบุตรหรือบุตรหลานไปสมัครเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้านท่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนร่มกับอำเภอพนมสารคาม จัดทำโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการ  อบต.เกาะขนุนยิ้ม  ในวันพุธที่  17  ก.พ.  2559  ณ  วัดหินดาษ  หมุ่ที่  11  นำโดยนายสมศักดิ์ ทองกัญชร  นายอำเภพนมสารคาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กำนันอาทิตย์  พุทธรักษาพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.  และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมพบปะประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดทำประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตลอดจนรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  นายสมาชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลเกาะขนุน
อบต.เกาะขนุน  จัดโครงการดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณสุข  ระหว่างวันที่  1-4  กุมภาพันธ์  2559  ณ  จังหวัดเชียงราย นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะได้มอบกระเป๋านักเรียนพร้อมทุนการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาในการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน คณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา เดินทางมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  จำนวน 967  คน และทุนการศึกษาทั้งหมด  464,320  บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  จัดทำโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนและโครงการอบรมผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในตำบลเกาะขนุน  ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม  2558โดยจัดให้มีการอบรมในวันที่ 14 ธ.ค.58 ที่อบต.เกาะขนุนและศึกษาดูงานในวันที่ 15-18 ธ.ค.58  ณ  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2558  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม  2558  เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ อบต.เกาะขนุนจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
ตามที่  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  15  โดยมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่  29  พฤศจิกายน  2558  ที่ผ่านมาได้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.เกาะขนุน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อสม.  นีกกีฬาและพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเกาะขนุนทุกท่านก็ให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวเป็นอย่างดี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุนและคณะผู้บริหารก็ขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้และพบกันใหม่ในปีหน้า
อบต.เกาะขนุน  ได้จัดงานวันลอยกระทงที่วัดชายเคืองวนาราม  หมู่ที่  7  ตำบลเกาะขนุน  ในระหว่างวันที่  24 -25  พฤศจิกายน  2558ที่ผ่านมา  ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดี  ทำให้การจัดงานครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณ  กำนันอาทิตย์  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  คณะกรรมการวัด  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี  อสม.  กู้ภัยพนมสารคาม  อปพร.และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้มอบของให้กิจกรรมล้วงไห นำรายได้ทั้งหมดเข้าวัดชายเคืองวนาราม  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
อบต.เกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เกาะขนุนเกมส์ครั้งที่  15  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุนมาร่วมเดินขบวนพาเลสกันอย่างสวยงาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.เกาะขนุนที่ให้ความร่วมมมือในการจัดงานมา ณ  โอกาสนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน พร้อมคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา อบต.  ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช  วันที่  23  ตุลาคม  2558  ณ  ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม  รพ.สต.ตำบลเกาะขนุน  เดินทางเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงอุปโภค-บริโภค  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  หมู่  3  หมู่  5  หมู่  7

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.209.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 390,654 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.